Klubbstøtte

Veileder for utbetaling av klubbstøtte

Klubbstøtten er et av MyGame sine viktigste bidrag til norsk breddeidrett. Det bidrar til at norske klubber jevnlig får umerkede midler som brukes på idrettsglede, spillerutvikling, utstyr og mer. I fremtiden vil millioner av kroner bli overført til idrettsklubber hvert år.

 

Hvordan funker ordningen for klubbstøtte?

Når man kjøper et abonnent på MyGame får man muligheten til å velge klubben man ønsker å støtte med 20 % av abonnementkostnaden.

På slutten av hvert kvartal teller MyGame opp hvor mye hver enkelt klubb skal motta i klubbstøtte og utbetaler dette gjennom betalingspartneren «Buypass».

Utbetaling skjer når klubben har opparbeidet seg over 500 kr i klubbstøtte. Hvis klubbstøtten for et kvartal er lavere enn 500 kr, vil hele beløpet overføres til neste kvartal.

 

Hva må klubber gjøre for å motta klubbstøtten?

Alle utbetalinger til klubber gjøres gjennom betalingspartneren «Buypass». De aller fleste klubbene i Idrettnorge har allerede en avtale med dem.

For å motta klubbstøtten må hver klubb:

-Ha en brukeravtale med Buypass om mottak og utbetaling av penger. Det er kostnadsfritt å opprette en slik brukeravtale.

-Være registrert i NIF sine systemer

 

Hvordan fordeler Buypass pengene internt i en klubb?

Buypass overfører klubbstøtten til hver klubb som er registrert og fordeler pengene på ulike konto avhengig av hvilke idretter som skal motta pengene. For eksempel hvis «Klubb A» har idrettene håndball, fotball og ishockey, vil pengene bli fordelt på tre ulike kontoer.

 

Har klubben min allerede en brukeravtale med Buypass?

For å sjekke om klubben din allerede har en brukeravtale kan du sjekke dette på tre ulike måter:

-Prøve å logge inn på «klubbadmin» på denne linken: https://ka.nif.no/

-Prøve å logge inn direkte i nettbanken til Buypass: https://bpm.buypass.no

 

Hvordan opprettes en ny brukeravtale med Buypass?

1. Brukeravtale opprettes via denne lenken: https://www.buypass.no/mrc/

Logg inn med Idrettens ID og fyll ut informasjonen som blir forespurt. Klubbens organisasjonsnummer må fylles inn, og informasjonen fra brønnøysundregisteret vil bli innhentet, deretter må kontaktinfo bekreftes for at avtalen kan bli opprettet.

2. Etter opprettet avtale kan man gå inn på https://bpm.buypass.no for å se kontoer, opprette nye avtaler, se transaksjoner osv.

3. For å motta penger må selve avtalen signeres av en med signeringsmyndighet for klubben. Buypass sender ut signeringslenke per e-post etter opprettet avtale. Signering gjøres med Bank ID.

4. Etter signering vil Buypass kontrollere avtalen. Når avtalen er kontrollert og godkjent av Buypass vil man kunne få utbetalt pengene som er mottatt på kontoen.

 

Hvor ser jeg hvor mye penger klubben har mottatt?

I nettbanken til Buypass vil du se alle transaksjoner som blir gjort i løpet av en periode. Der finner du en egen transaksjonslinje hvor utbetalingen fra MyGame er spesifisert.

Buypass har dessverre ikke funksjonalitet for videre spesifisering av klubbutbetalingen, men dette er funksjonalitet som kan komme i fremtiden.

 

Har du flere spørsmål rundt Buypass?

Ta kontakt med kundeservice på kundeservice@buypass.no