Personvernerklæring for MyGame – abonnenter

Sist oppdatert: 23.08.2022

1 Oversikt

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av My Game Norge AS («MyGame«, «vi«, «oss«) for å gi deg informasjon om personvernet ditt når du bruker abonnementstjenesten MyGame.

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvorfor vi behandler personopplysningene (formål) og på hvilket rettslig grunnlag vi behandler personopplysningene. I tillegg beskriver personvernerklæringen hvilke rettigheter du har etter EUs personvernforordning («GDPR«) og den norske personvernlovgivningen (sammen «Personvernlovgivningen«).

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen. Det betyr at vi er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter etter Personvernlovgivningen, inkludert din rett til å få informasjon om hvordan opplysningene dine behandles.

MyGame er tilgjengelig via MyGames nettside og app, samt plattformen TV 2 Play, som leveres og driftes av vår samarbeidspartner TV 2. For å bruke tjenesten via TV 2 Play må du opprette en brukerkonto på TV 2 Play og godkjenne tilhørende brukervilkår. MyGame og TV 2 vil i denne forbindelse være felles behandlingsansvarlige ved behandlingen av dine personopplysninger for å kunne gi deg tilgang til innholdet. TV 2 er selvstendig behandlingsansvarlig for opplysninger som knytter seg til bruk av TV 2s produkter.

Du kan lese mer om TV 2s behandling av personopplysninger her

2 Om mygame

MyGame samarbeider med Norges idrettsforbund («NIF«) og følgende særforbund; Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund, Norges Bandyforbund om å gjøre breddeidrett tilgjengelig gjennom en strømmetjeneste. Kampene vil bli gjort tilgjengelig gjennom en egen app og et abonnement, slik at familie, venner og fans kan følge sine favorittlag på mobil-, PC- eller TV-skjerm. Strømmingen skjer ved bruk av automatiserte sportskameraer på små og store idrettsarenaer. For mer informasjon om MyGame og strømmetjenesten, se gjerne vår nettside www.mygame.no.

3 Hva er Personvern og personopplysninger?

Personvern er en grunnleggende rettighet som alle har. Personvern betyr at du har rett til privatliv. Du skal kunne bestemme over opplysninger om deg selv.

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til en bestemt person (den «registrerte«). Eksempler på hva som er å regne som personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer eller et bilde der du kan kjennes igjen. Du eier dine personopplysninger, og skal kunne bestemme over hvem som har tilgang til disse.

Med behandling av personopplysninger, mener vi all bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, sammenstilling og sletting.

4 Hvem behandler vi personopplysninger om?

Denne personvernerklæringen gjelder behandlingen av personopplysninger om abonnenter og brukere av strømmetjenesten MyGame, som er tilgjengelig gjennom plattformen TV 2 Play og MyGame-appen.

5 Hvilke Personopplysninger behandler vi?

I forbindelse med at du oppretter et abonnement hos oss og bruker strømmetjenesten behandler vi disse kategoriene personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon: ditt fulle navn, e-postadresse, fødselsdato, telefonnummer osv.
 • Faktureringsinformasjon: betalings- og fakturainformasjon, som kortnummer, betalingsstatus osv.
 • Bruksinformasjon: informasjon om hvordan du bruker tjenesten vår.
 • Enhets- og nettleserdata: loggdata, IP-adresse, cookies (informasjonskapsler) osv.
 • Korrespondanse: skriftlig korrespondanse, chatlogger og tilsvarende.

 

Du kan lese mer om hvordan vi og TV 2 benytter informasjonskapsler i vårt personvern- og sikkerhetssenter.

6 Hva er Formålet med behandling av personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene angitt i punkt 5 ovenfor for følgende formål:

 • For å levere produkter og tjenester til deg;
 • For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha;
 • For at du skal kunne delta i konkurranser eller kampanjer;
 • For å gi deg opplysninger om de produkter og tjenester som du tidligere har kjøpt hos oss, som du har rettet forespørsel til oss om, eller tilsvarende produkter og tjenester;
 • For å underrette deg om endringer i våre ytelser;
 • For å forbedre våre produkter og ytelser;
 • For å forhindre og begrense ulike misbruk av våre tjenester;
 • For å kunne administrere betaling og lovpålagte plikter;
 • For å kunne sikre deg en god brukeropplevelse
 • For å kunne benytte oss av informasjonskapsler og annen sporingsteknologi.

7 Hva er behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger?

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget kalles også for behandlingsgrunnlag. Vårt behandlingsgrunnlag avhenger av hvilke personopplysninger vi behandler og formålet for behandlingen. Følgende behandlingsgrunnlag er relevant for vår behandling av personopplysninger som angitt ovenfor:

 • Oppfyllelse av avtale. For at du skal kunne benytte deg av strømmetjenesten må du inngå en avtale med oss. Vi behandler dine personopplysninger i form av kontakt- og faktureringsinformasjon for å inngå og oppfylle avtalen med deg, herunder for å levere den tjenesten som avtalen gjelder.
 • Berettigede interesser. Vi behandler personopplysninger på bakgrunn av våre berettigede interesser. Vår vurdering er behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, og at disse går foran ditt personvern. Vi benytter dette behandlingsgrunnlaget for de følgende behandlingsaktivitetene:
  • Vi behandler opplysninger om hvordan du bruker tjenesten vår samt dine enhets- og nettleserdata på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre og videreutvikle strømmetjenesten vår.

Vi behandler opplysninger om hvordan du bruker tjenesten vår samt dine enhets- og nettleserdata på grunnlag av vår berettigede interesse i å forbedre og videreutvikle strømmetjenesten vår.

8 Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi og TV 2 benytter oss av forskjellige leverandører som bistår oss i forbindelse med behandlingen av personopplysninger. Det er inngått databehandleravtaler med disse leverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi utpeker.

Vi kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere opplysningene.

Vi og TV 2 bruker de leverandører som vi mener leverer den beste kvalitet for oss og våre abonnenter. Dette kan medføre at det i noen tilfeller må deles data med samarbeidspartnere som er lokalisert utenfor EU/EØS. Før slik overføring av personopplysninger skjer, vil vi i samarbeid med TV 2 sørge for at stedet hvor mottaker er lokalisert enten (i) har så tilfredsstillende regler for vern av personopplysninger at det likestilles med GDPR, eller (ii) baserer vår overføring på EUs standard kontraktsklausuler samt gjør nødvendige tilleggstiltak og sikringer for å sikre at vernet av dine personopplysninger er i tråd med personvernregelverket.

9 Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn eller ellers behandlet for. I tillegg sletter vi eller anonymiserer personopplysninger i samsvar med følgende rutiner:

 • Faktureringsinformasjon og personopplysninger relatert til dette vil bli lagret i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som bokføringslovgivningen.
 • Har du vært abonnent hos oss, vil vi lagre opplysninger knyttet til brukerkontoen din i en periode etter oppsigelse, slik at du enkelt kan gjenopprette abonnementet senere. Har du ikke betalt eller brukt abonnementet på 12 måneder, vil din brukerkonto med opplysninger og innhold bli slettet.

10 Hva gjør vi for å sørge at dine personopplysninger er sikret

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

11 Hvilke rettigheter har du?

Du har disse rettighetene når vi behandler personopplysningene dine:

 • Innsyn: Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg.
 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller det er andre forhold som gjør fortsatt lagring nødvendig.
 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres.
 • Protest mot behandlingen: Dersom personopplysninger behandles for markedsføringsformål, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Dersom din henvendelse er basert på din særlige situasjon (eksempelvis et særlig behov for beskyttelse av din identitet), kan du i samsvar med personvernlovgivningen protestere mot behandlingsaktiviteter vi foretar for å ivareta berettigede interesser.
 • Dataportabilitet: Dersom vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale og personopplysningene behandles automatisk, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format.

Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet, her.

Dersom du ønsker å utøve en av dine rettigheter som angitt her, ber vi deg kontakte TV 2 via TV 2s kontaktskjema. Som beskrevet innledningsvis i denne personvernerklæringen drifter TV 2 plattformen og er ansvarlig for å håndtere henvendelser om dine rettigheter når du bruker tjenestene. Vi gjør oppmerksom på at TV 2 kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, ettersom det kan være behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

Du kan også henvende deg til MyGame på personvern@mygame.no.

12 Datatilsynet, klage og gjeldende Personvernlovgivning

Datatilsynet er ansvarlig for å sikre at personvernet respekteres. Datatilsynet fører blant annet tilsyn for å sikre at norske selskaper behandler personopplysninger på en lovlig måte. Du kan kontakte oss når som helst hvis du har klager knyttet til behandlingen vår av personopplysningene dine. Du kan også klage til Datatilsynet.

Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside her. På hjemmesiden finner du også mer informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen.

Den gjeldende versjonen av Personvernlovgivningen er tilgjengelig på Lovdata. Du finner personopplysningsloven og GDPR her.

13 Endringer

Av og til kan vi endre denne personvernerklæringen, for eksempel fordi behandlingen av personopplysningene dine endrer seg eller fordi det skjer endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen gjelder fra datoen som er angitt øverst i dokumentet.

14 Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på

My Game Norge AS
personvern@mygame.no