Informasjon om pilotperiode og personvern  

Vinteren 21-22 

Vi har startet å strømme utvalgt breddeidrett for aldersklasse 15 år og oppover gjennom en pilotperiode. De første kampene ble filmet i forbindelse med rundene i Bring-serien og Lerøy-serien 4.-5. desember, og vi fortsetter å filme de påfølgende rundene. Alle klubbene som har fått installert sportskamera har etablert en avtale med MyGame.  

Vi tar sikte på å filme flere kamper i de utvalgte hallene hvor det foregår Bring- og Lerøy-kamper. I testrundene tester vi konfigureringen av videoflyt mellom idrettens sentrale systemer, sluttbrukerplattformen gjennom våre apper og via TV 2 Play, og samler informasjon for å forbedre tjenesten fortløpende frem mot offisiell lansering  

Dersom du ønsker å prøve tjenesten og opplever feil setter vi pris på tilbakemelding. Da kan du kontakte vår kundesupport.

Informasjon og skilting om at det vil bli gjort opptak vil være tilgjengelig på idrettsarenaen. Nedenfor følger informasjon som er relevant for å håndtere personvern til lag og spillere. Vi viser også til vår personvernerklæring for involverte i kamper.

Personvern  

 • Alle forhold knyttet til personvern blir ivaretatt i henhold til de forpliktelser personvernregelverket stiller, i samarbeid med NIF og gjennom dialog med Datatilsynet. MyGame vil ikke behandle personopplysninger om involverte i kampene for andre formål enn å levere sin strømmetjeneste til publikum. 

Spillere, trenere og dommeres rettigheter 

 • I pilotfasen vil MyGame håndtere forespørsler rundt rettigheter til spillere og andre involverte i kamper som filmes via e-post og i idrettens systemer. 

Reservasjon mot bruk av navn i grafikk i kampsending 

 • Spillernes navn kan i noen tilfeller bli opplyst i grafikk i kampsending under pilotfasen, og reservasjon mot dette er derfor ikke relevant. Reservasjon mot dette gjøres i betaversjonen til Min Idrett, under «personvern og innstillinger».

Reservasjon mot filming 

 • Det er mulig å reservere seg mot filming som spiller eller lag. Lagleder kan gjøre dette i TA. Spillere kan reservere seg i betaversjonen til Min Idrett, under «personvern og innstillinger».

Personer med lovbestemt beskyttelse 

 • Dersom et av lagene har en spiller som bor på hemmelig adresse (kode 6 eller 7) vil ikke kampen bli filmet. Behandling av denne informasjonen gjøres av NIF, og MyGame får ingen opplysninger om hvem dette gjelder. Det er mulig for spillere med lovbestemt beskyttelse å gi samtykke til at kamper blir filmet. Dette gjøres i betaversjonen til Min Idrett, under «personvern og innstillinger»

Kamper av allmenn interesse

 • Dersom en kamp er definert som av allmenn interesse av håndballforbundet eller andre særforbund, blir kampen filmet uavhengig av om en spiller er reservert, eller bor på hemmelig adresse. 

Innsyn 

 • Dersom en spiller ønsker innsyn hvordan vi behandler personopplysninger kan forespørsel om innsyn sendes til personvern@mygame.no.  

Sletting  

 • Kampene vil være tilgjengelige for en begrenset periode i MyGames sluttbrukerplattform på https://play.tv2.no/mygame og i våre apper, og deretter slettes.  
   
 • MyGame sletter videoopptak av kamper i samsvar med de følgende sletterutiner:  
 • Opptak av kamper i aldersklasse 15 år til 18 år slettes senest etter 60 dager.  
 • Opptak av kamper i aldersklasse 19 år og eldre slettes senest etter 90 dager. 

Uønskede hendelser 

 • Det er utarbeidet en mekanisme (en “stoppknapp”) som ansvarlig person i klubben, sekretariatet eller tilsvarende kan aktivere for å stanse opptaket i tilfelle uheldige eller uforutsette hendelser i forbindelse med kamper. Denne mekanismen bidrar til å redusere risikoen for at slike hendelser blir publisert i opptak.   

Nyttig informasjon om sikkerhet og personvern