Personvernerklæring for besøkende på mygame.no og øvrige registrerte  

Sist oppdatert: 23.08.2022

 

 1. OVERSIKT 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan My Game Norge AS (“MyGame“, “vi“, “oss“) behandler personopplysninger når du besøker vår nettside, samarbeider med oss, søker jobb hos oss eller på annen måte er i kontakt med oss. 

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, hvorfor vi behandler personopplysningene (formål) og på hvilket rettslig grunnlag vi behandler personopplysningene. I tillegg beskriver personvernerklæringen hvilke rettigheter du har etter EUs personvernforordning (“GDPR“) og den norske personvernlovgivningen (sammen “Personvernlovgivningen“). 

Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen. Det betyr at vi er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter etter Personvernlovgivningen, inkludert din rett til å få informasjon om hvordan opplysningene dine behandles. 

2. OM MYGAME 

MyGame samarbeider med Norges idrettsforbund (“NIF“) og følgende særforbund; Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund , Norges Ishockeyforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Basketballforbund og Norges Bandyforbund om å gjøre breddeidrett tilgjengelig gjennom en strømmetjeneste. Kampene gjøres tilgjengelige gjennom en egen app og et abonnement, slik at familie, venner og fans kan følge sine favorittlag på mobil-, PC- eller TV-skjerm. Strømmingen skjer ved bruk av automatiserte sportskameraer på små og store idrettsarenaer. For mer informasjon om MyGame og strømmetjenesten, se gjerne vår nettside www.mygame.no.  

3. HVA ER PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER? 

Personvern er en grunnleggende rettighet som alle har. Personvern betyr at du har rett til privatliv. Du skal kunne bestemme over opplysninger om deg selv.  

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til en bestemt person (den “registrerte“). Eksempler på hva som er å regne som personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer eller et bilde der du kan kjennes igjen. Du eier dine personopplysninger, og skal kunne bestemme over hvem som har tilgang til disse.  

Med behandling av personopplysninger, mener vi all bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, sammenstilling og sletting.  

4. HVEM BEHANDLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM? 

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger i forbindelse med filming og opptak av kamper. Dette omfatter personopplysninger om: 

• Besøkende på vår nettside.
• Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere.
• Kandidater som er aktuelle for ansettelse hos oss.
• Personer som tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema. 

  5. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

  5.1 Besøkende på vår nettside

  Når du besøker vår nettside, vil vi lagre enkelte informasjonskapsler (cookies) på enheten din for å gi deg som besøkende tilgang til forskjellige funksjoner og egenskaper som kan lette din bruk av våre nettsider. Vi kan også behandle opplysninger i form av din IP-adresse. 

  Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette (jf. ekomloven § 2-7 b). Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i erklæring for informasjonskapsler her.

  5.2. Kontaktpersoner hos leverandører og samarbeidspartnere

  Når du er kontaktperson hos en av våre leverandører eller samarbeidspartnere, behandler vi personopplysninger i form av kontaktopplysninger for å administrere kontaktene vi inngår.

  5.3. Kandidater som er aktuelle for ansettelse hos oss

  Vi samler inn og behandler følgende personopplysninger om jobbsøkere og andre aktuelle kandidater ved rekruttering av medarbeidere: 

    • Kontaktinformasjon, som fullt navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer. 
    • Opplysninger om utdanning, tidligere arbeidsforhold og lignende (CV, attester, vitnemål, kurs, opplysninger som gis av referanser osv.). 

    5.5 Personer som tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema

    Når du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema, vil vi samle inn opplysninger som navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.

      

     6. HVA ER FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER? 

     MyGame behandler personopplysninger som angitt i denne personvernerklæringen for følgende formål: 

     • Vi behandler personopplysninger angitt i punkt 5.1 for å optimalisere våre nettsider overfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene.  
     • Vi behandler personopplysningene angitt i punkt 5.2 for å administrere kontrakter vi inngår med våre leverandører og samarbeidspartnere. 
     • Vi behandler personopplysningene angitt i punkt 5.3 for å rekruttere egnede ansatte til selskapet, herunder for å vurdere den enkelte kandidats egnethet for relevante stillinger.  

     Vi behandler personopplysninger angitt i punkt 5.4 for å kontakte deg. 


     7. HVA ER BEHANDLINGSGRUNNLAGET FOR VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER? 

       All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lov. Det rettslige grunnlaget kalles også for behandlingsgrunnlag. Vårt behandlingsgrunnlag avhenger av hvilke personopplysninger vi behandler og formålet for behandlingen. Følgende behandlingsgrunnlag er relevant for vår behandling av personopplysninger som angitt ovenfor: 

       • Samtykke. I noen tilfeller vil vi be om tillatelse til å bruke din informasjon for spesifikke formål. For kandidater som kan være aktuelle for fremtidige ansettelser etter en avsluttet søknadsprosess, vil vi henvende oss til kandidaten og be om å få lagre opplysningene fra søknadsprosessen. I så fall vil den videre behandlingen av opplysningene skje på bakgrunn av et samtykke. Du kan når som helst tilbaketrekke samtykket ved å kontakte oss. 
       • Berettigede interesser. Vi behandler personopplysninger på bakgrunn av våre berettigede interesser. Vår vurdering er behandlingen er nødvendig for formål knyttet til våre berettigede interesser, og at disse går foran ditt personvern. Vi benytter dette behandlingsgrunnlaget for de følgende behandlingsaktivitetene: 
        • Dersom du er en kontaktperson for våre leverandører eller samarbeidspartnere, vil vi behandle din kontaktinformasjon fordi det er nødvendig for formål knyttet til MyGames berettigede interesser i etablering og administrering av forholdet vi har med leverandøren eller samarbeidspartneren som du er kontaktperson for.  
        • Dersom du søker jobb hos oss, har MyGame en berettiget interesse i å samle inn og behandle personopplysningene dine for rekrutteringsformål. Personopplysningene som samles inn lagrer vi så lenge vi har en aktiv søknadsprosess, det vil si at vi enten har lyst ut eller er på utkikk etter kandidater til en eller flere konkrete stillinger. 
        • Dersom du tar kontakt med oss via vårt kontaktskjema, vil vi behandle opplysningene du oppgir fordi vi har en berettiget interesse i å besvare henvendelsen vi mottar fra deg.   


       8. UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER OG BRUK AV DATABEHANDLERE 

        Vi benytter oss av forskjellige leverandører som bistår oss i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, som for eksempel IT-tjenester og administrative tjeneste. Vi har inngått databehandleravtaler med disse leverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål enn de vi utpeker. 

        Vi kommer ikke til å utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere opplysningene. 


        9. HVOR LENGE VIL VI OPPBEVARE DINE PERSONOPPLYSNINGER?
         

        Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn eller ellers behandlet for. 


        10. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?
         

        Du har disse rettighetene når vi behandler personopplysningene dine:  

        • Rett til innsyn. Du kan få innsyn i personopplysningene og informasjon om hvordan vi behandler dem. 

         

        • Rett til retting. Du kan be oss om å rette opp i feilaktige personopplysninger om deg. 

         

        • Rett til sletting (retten til å bli glemt). Du kan be oss om å slette dine personopplysninger. 

         

        • Rett til begrensning. Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger. 

         

        • Rett til å protestere. Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. 

         

        • Dataportabilitet. Du kan be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller andre i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. 

         

        Vi gjør oppmerksom på at det gjelder unntak og nærmere vilkår for rettighetene som er beskrevet ovenfor, og at ikke alle rettighetene vil være relevante for alle våre forbindelser. Du kan lese mer om dine rettigheter på hjemmesidene til Datatilsynet, her

        Dersom du ønsker å gjøre bruk av en av dine rettigheter overfor oss, ber vi deg ta kontakt som angitt i punkt 13 nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, ettersom vi kan ha behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være. 

        11. DATATILSYNET, KLAGE OG GJELDENDE PERSONVERNLOVGIVNING 

        Datatilsynet er ansvarlig for å sikre at personvernet respekteres. Datatilsynet fører blant annet tilsyn for å sikre at norske selskaper behandler personopplysninger på en lovlig måte. Du kan kontakte oss når som helst hvis du har klager knyttet til behandlingen vår av personopplysningene dine. Du kan også klage til Datatilsynet.  

        Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside her. På hjemmesiden finner du også mer informasjon om våre plikter etter den gjeldende Personvernlovgivningen. 

        Den gjeldende versjonen av Personvernlovgivningen er tilgjengelig på Lovdata. Du finner personopplysningsloven og GDPR her.  

        12. ENDRINGER 

        Av og til kan vi endre denne personvernerklæringen, for eksempel fordi behandlingen av personopplysningene dine endrer seg eller fordi det skjer endringer i Personvernlovgivningen. Når personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon formidles til deg via klubben din eller publiseres på vår hjemmeside. Denne personvernerklæringen gjelder fra datoen som er angitt øverst i dokumentet.  

        13. KONTAKT OSS 

        Hvis du har spørsmål eller vil ha mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg,  eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du kontakte oss på  

        My Game Norge AS
        personvern@mygame.no