Ungdom gir massiv støtte til strømming av egne kamper

20.12.2022

I en spørreundersøkelse blant norske håndball- og ishockeyspillere ned til 15 år, er svarene entydige: Ungdommen støtter idrettens strømmeprosjekt, og ønsker den nye teknologien velkommen. I aldersgruppen 15-18 år er ikke én eneste spiller negativ til slik strømming. 84% av respondentene synes det er bra med strømming av sine kamper, mens 16% er nøytrale.

 

 – Mange har etterspurt svar på hva ungdommen og breddeidretten selv mener om strømmeplanene. Vi har også vært veldig interessert i få økt innsikt i dette. Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra klubber og spillere, men nå ønsket vi å gjøre en litt større undersøkelse blant ungdommene, sier Lars Setsaa, administrerende direktør i MyGame.

 

– Enkelte kritikere har trukket sine konklusjoner etter å ha snakket litt med sine egne barn. Vi tenker nok at det er et alt for spinkelt grunnlag til å dømme nord og ned et prosjekt hele den norske idrettsfamilien står bak, og som ligger innenfor regelverket Norges Idrettsforbund har vedtatt. Vi har de beste personvernordningene i verden på dette feltet, og målet er å gjøre det både tryggere og morsommere å drive idrett. 

 

I undersøkelsen svarer 2% at de er negative til strømming. De få som svarer negativt er alle over 18 år. 83 prosent svarer at de er positive til strømming. 15 prosent er nøytrale.

 

– Vi har uansett personvernsystemer og retningslinjer som ivaretar også de som ikke ønsker å filmes. De kan veldig enkelt reservere seg, uten å oppgi grunn, og uten at det blir kjent hvem som har sagt nei. Bor du på hemmelig adresse, blir kampen ikke filmet.

 

93% svarer at de er kjent med at det strømmes fra kamper de spiller.

 

MyGame har spurt et større utvalg håndball- og ishockeyklubber om hva de tenker om at det skal strømmes fra norsk breddeidrett. 149 personer har svart på undersøkelsen.

 

– Vi har sendt fem enkle spørsmål til et større utvalg klubber, og bedt disse dele lenken til undersøkelsen til sine spillere. Dette er en lavterskel undersøkelse, men det er knapt gjort noen slike undersøkelser før nå. Svarene er svært oppløftende, og i tråd med det vi hører når vi snakker med klubbene. De er også i tråd med funnen Norway Cup nylig gjorde da de spurte spillere og foreldre om deres holdning til strømming, sier Setsaa.

 

Her er funnene fra Norway Cup sin undersøkelse:

 

«I en undersøkelse gjort av Norway Cup svarer 96 prosent at de stiller seg positive til strømming av kamper fra ungdomsturneringen. 97 prosent tror strømming av kamper fra turneringen vil øke det lokale engasjementet rundt klubben sin.»

 

Se hele undersøkelsen her. 

 

Det er norsk ishockey og norsk håndball som har mest erfaring med strømming i lavere divisjoner. Dette er grunnen til at undersøkelsen er sendt til nettopp disse spillerne.