Se breddeidrett på MyGame

 

Her kan du lese mer om hva slags kamper vi strømmer på MyGame, og hva som må være på plass for at en kamp skal kunne strømmes

Hvilke kamper og idretter vises på MyGame?

I januar 2023 kunngjorde idretten at strømming av breddeidretten ble satt på pause.
I påvente av nye rutiner for strømming er det kun kamper i 18-årsklassen og eldre som blir strømmet.
Sammen med Norges Idrettsforbund jobber særforbundene nå for å finne ut hvordan strømming fra breddeidretten skal skje innenfor trygge rammer.

I perioden fram til dette arbeidet er klarlagt, gjelder følgende:

Håndball

• Kamper fra juniorklassen kan strømmes av MyGame

• Kamper i Lerøy-serien kan strømmes av MyGame

• Alle kamper i seniorklassene fra 2. divisjon og lavere kan strømmes av MyGame

Ishockey

• Kamper i U20 og eldre breddeserier kan strømmes av MyGame

• Kamper i U18 Elite, og U18 1. divisjon kan strømmes av MyGame

• Kamper i 2. divisjon menn og 5. divisjon menn kan strømmes av MyGame

Innebandy

• Kamper i Elite menn kan strømmes av MyGame

• Breddekamper i aldersklasse 18 eller eldre fra turneringer som liveføres

Fotball

  • 2. divisjon kvinner
  • Mer innhold kommer i løpet av høsten 2023…

Hva må til for at en kamp kan strømmes?

Det er visse forutsetninger som må være på plass for at MyGame skal kunne filme en kamp. Dersom du savner en kamp i tjenesten vår, så kan det være flere årsaker til dette.

  • For at MyGame skal kunne filme en kamp, så forutsetter det at vi har installert et sportskamera på arenaen.
    Klikk her for å se arenaoversikten
  • Våre sportskamera installeres kun på arenaer der det er godkjenning fra arenaeiere, for eksempel kommuner eller fylkeskommuner.
  • I tillegg sender vi aldri kamper der det er reservasjoner mot filming fra spillere, dommere eller på lagnivå.
  • Vi sender også kun kamper fra turneringer som liveføres i idrettens systemer av klubben. Liveføring sørger for riktig grafikk under kamper og at sekretariatet kan stoppe filming hvis nødvendig.

Kommende sportsgrener

Vi installerer stadig flere kamera, og har et høyt fokus på fotball-produksjon i disse dager. Allerede nå produserer vi 1. divisjon kvinner for TV2 og Amedia, og på sikt vil vi også kunne sende breddekamper for MyGame-plattformen fra de samme banene.

Vi jobber stadig med å forbedre algoritmer for å kunne benytte sportskameraene vi har installert på innendørs arenaer til å også kunne sende basketball og volleyball.
Så fort dette er på plass vil vi begynne å sende kamper fra disse idrettene.